Porady okulistyczne i optyczne

Czy moje nadciśnienie oczne to już jaskra?Wczesna jaskraNadciśnienie oczne


(preperymetryczna – przed pojawieniem                                        się zmian w polu widzenia)

wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego
powyżej 21 mmHgW różnicowaniu obu tych chorób podkreśla się fakt, iż nadciśnienie oczne jest jednostką, która pomimo odchylenia wartości parametrów od normy (21 mmHg) nie wywołuje uszkodzeń strukturalnych w warstwie komórek zwojowych siatkówki.
Większość pacjentów z nadciśnieniem ocznym nie wymaga leczenia, konieczna jest jednak systematyczna kontrola:

  • ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • kąta przesączania (AS-OCT lub UBM),

oraz – co najważniejsze

  • warstwy komórek zwojowych i warstwy włókien nerwowych siatkówki (GCC-SOCT, GDX lub SOCT-RNFL).


W naszej poradni okulistycznej wykonujemy najnowocześniejsze badania obrazowe nerwu wzrokowego umów się na wizytę już dziś!


Autor

Dr n. med. Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. W 2010 roku rozpoczęła tamże studia doktoranckie. Od 2012 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.