Porady okulistyczne i optyczne

Choroba plamki żółtej - co to właściwie jest?

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

zwane również starczą chorobą plamki żółtej dotyka coraz to większej liczby osób. Społeczeństwo jest coraz starsze, a wiek należy do jednego z głównych czynników wystąpienia tej choroby.


Co to jest plamka żółta? 

Jest to najważniejsza część siatkówki, dzięki której możliwe jest precyzyjne, centralne widzenie tj. czytanie czy oglądanie telewizji. W plamce znajdują się światłoczułe komórki, przez większość życia posiadające ochronę w postaci wytwarzanych przez organizm osłonowych barwników (luteiny i zeaksantyny).
Wraz z wiekiem dochodzi do zaburzenia metabolizmu wielu komórek w tym również plamki żółtej. Brak zdolności pozbycia się produktów przemiany materii, olbrzymia ilość wydzielanych wolnych rodników oraz niedostateczna ilość barwników uszkadza naszą żółtą plamkę nieodwracalnie.


Choroba plamki żółtej ma dwa oblicza


Jedno jest zdecydowanie bardziej okrutne i uszkadza nasz wzrok znacznie szybciej - jest to postać wysiękowa choroby, w której dochodzi to tworzenia patologicznych naczyń pod siatkówką. W konsekwencji, warstwy siatkówki ulegają pofałdowaniu, a nawet rozdzieleniu wytwarzając obrzęk plamki, czyli odwarstwienie surowicze komórek światłoczułych - powodując znaczną utratę widzenia centralnego. Opisany proces może nastąpić nawet w ciągu kilku dni.

Druga postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem - to forma sucha. Jest to uszkodzenie plamki związane ze stopniowym zanikiem komórek światłoczułych okolicy plamki. Rozwój tej postaci jest jednak znacznie powolniejszy i przez wiele lat nie upośledza widzenia w znacznym stopniu.

W obu przypadkach w początkowych fazach powstają druzy, czyli drobne, punktowe złogi zniekształcające budowę plamki żółtej. W zależności od ich struktury wyróżniamy druzy twarde i miękkie. Druzy twarde zwiększają ryzyko wystąpienia postaci suchej - zanikowej choroby plamki, druzy miękkie mogą być symptomem wysiękowych zmian w obrębie plamki.


OBECNOŚĆ ZMIAN W POSTACI DRUZÓW PLAMKI JEST WSKAZANIEM DO CZĘSTYCH KONTROLI OKULISTYCZNYCHJak sprawdzić czy choroba żółtej plamki dotknęła właśnie nas?


Prostym i szybkim badaniem jest test Amslera. Jest to szablon kratki z centralnie umieszczoną czarną kropką.
Wykonując badanie dla każdego oka osobno, w łatwy sposób można ocenić stan funkcjonalny naszej plamki.
Czy występują u Ciebie trudności w czytaniu?

Czy krawędzie oglądanych przedmiotów rozmazują się?

Czy w centrum widzenia krzywi się obraz?

Czy widzisz ciemną plamę w miejscu gdzie skupiasz wzrok?

Czy masz trudności z rozpoznaniem kolorów?


W przypadku pojawienia się niepokojących objawów tj. nieustające falowanie prostych linii czy nieruchome, czarne plamki w centrum pola widzenia należy niezwłocznie udać się do okulisty w celu wykonania badania okulistycznego wraz z oceną OCT plamki żółtej.


Badanie plamki żółtej (OCT plamki) jest niebolesne, nieinwazyjne, a wynik otrzymujesz zaraz po wykonaniu tomografii siatkówki. Porównując wcześniej opisane zmiany można w łatwy sposób ocenić progresje choroby plamki żółtej.Nasz aparat OCT (RTVue XR AVANTI) w porównaniu z innymi urządzeniami typu SOCT dostępnymi na rynku stwarza możliwość najdokładniejszej (ze względu na szerokość i głębokość skanowania) analizy struktur siatkówki.Dowiedz się więcej o naszej poradni okulistycznej lub umów się na wizytę już dziś!


Autor

Dr n. med. Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. W 2010 roku rozpoczęła tamże studia doktoranckie. Od 2012 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.