Od ponad 25 lat leczymy choroby oczu i wykonujemy okulary dla naszych pacjentów.

W 1991 roku, jako jedni z pierwszych w Poznaniu, założyliśmy firmę łączącą profesjonalnie badanie i leczenie oczu wraz z rzetelnym wykonaniem okularów. Jako specjaliści w dziecinie okulistyczno-optycznej wiemy, jak ważne jest, by dwa zespoły działały sprawnie i właściwie.

Jesteśmy firmą rodzinną i chcielibyśmy, aby takie też relacje łączyły nas z naszymi pacjentami i klientami. Założyciele naszej firmy, z wykształcenia specjaliści zajmujący się okulistyką i optyką, dbają o to, by na każdym etapie kontaktu z naszymi gośćmi wszystko przebiegało kameralnie i z największym profesjonalizmem.

Od lat współpracujemy ze tym samym zespołem wykwalifikowanych lekarzy, co zapewnia ciągłość leczenia naszych pacjentów. Zatrudniamy tylko kompetentnych optyków okularowych, co daje gwarancję fachowego wykonania okularów.

Badamy dzieci od 1 tygodnia życia.


Informacje o właścicielach

dr n. med Maria Dalz

Współzałożyciel firmy Visus. Jako lekarz z wieloletnim stażem jest kierownikiem medycznym dbającym o wysoką jakość naszych usług okulistycznych.

Tomasz Dalz

Współzałożyciel firmy Visus. Jako szef zajmuje się w szczególności działem optycznym oraz czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całej firmy.

Lekarze

Dr n. med. Maria Dalz

współzałożyciel i kierownik medyczny firmy Visus

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownik medyczny Kompleksu Okulistyczno-Optycznego Visus. Wieloletni lekarz kliniczny. Pracując w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, uzyskała I i II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Za pracę doktorską pt. „Ocena epidemiologiczna występowania wad wzroku u dzieci i młodzieży miasta Poznania” otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Poznania. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów okulistycznych, zwłaszcza z zakresu jaskry, zarówno w kraju, jak i za granicą. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (sekcji soczewek kontaktowych, sekcji strabologicznej) oraz European Contact Lens Society of Ophthalmologists. Jako jedna z niewielu okulistów w Poznaniu swoim pacjentom dobiera wszystkie rodzaje soczewek kontaktowych, w tym soczewki twarde i miękkie na stożek rogówki.

Dr Renata Moskalewicz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Uzyskała dyplom w 1989 roku. Pracując w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, uzyskała I i II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Od 1991 roku pracuje w Poradni Okulistycznej Visus. Zajmuje się tu zarówno osobami dorosłymi, jak i dziećmi od 3. roku życia. Leczy z powodzeniem już trzecie pokolenie pacjentów. Specjalizuje się w leczeniu jaskry oraz w doborze soczewek kontaktowych. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (sekcji soczewek kontaktowych, sekcji strabologicznej) oraz European Contact Lens Society of Ophthalmologists.

Dr Magdalena Liska

Absolwentka Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Po ukończeniu stażu lekarskiego wiele lat pracowała na stanowisku asystenta w Klinice Okulistycznej w Poznaniu. W tym czasie uzyskała z wyróżnieniem II stopień specjalizacji z zakresu okulistyki. Od 16 lat pracuje w Poradni Okulistycznej NZOZ Visus. Przyjmuje dorosłych i dzieci od lat 3. Przez cały okres pracy zawodowej stara się na bieżąco uczestniczyć w zjazdach, szkoleniach i kursach doskonalących zarówno w kraju, jak i za granicą. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z jaskrą, soczewkami kontaktowymi i chorobami tylnego odcinka oka.

Dr n. med. Katarzyna Manyś-Kubacka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W latach 1985–2007 pracowała na etacie asystenta w Katedrze i Klinice Okulistycznej w Poznaniu, gdzie uzyskała specjalizację II stopnia w zakresie okulistyki oraz stopień naukowy doktora nauk medycznych. W tym czasie odbyła wiele staży naukowych, m.in. roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Okulistycznej w Lyonie. Autorka i współautorka prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Obecnie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób siatkówki (AMD, retinopatia cukrzycowa, zamknięcia naczyń siatkówki) i chorób błony naczyniowej (zapalenia, zmiany rozrostowe).

Dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2005 roku. W latach 2007–2012 odbywała staż specjalizacyjny w Katedrze i Klinice Okulistyki w Poznaniu, gdzie miała styczność z trudnymi problemami okulistyki zarówno dorosłych, jak i dzieci. Od 2009 roku jest członkiem PTO i Euretina. W 2010 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, w 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2013 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Oddziale Okulistycznym Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Dr n. med. Magdalena Dalz

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, który ukończyła w 2009 roku. Od 2012 roku pracuje na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za pracę pt. „Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit”. Jest członkiem Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego Lekarzy Okulistów (European Contact Lens Society od Ophthalmologists (ECLSO ). Coroczny uczestnik szkoleń, konferencji i zjazdów okulistycznych. Na swoim koncie ma wystąpienia na sympozjach oraz publikacje naukowe.